Wczytuje...

Kancelaria Notarialna
Paszkiewicz & Zeman

Kontakt & Mapa dojazdu

Kancelaria Notarialna
Paszkiewicz & Zeman

Czynności notarialne

Dokumenty

Podstawowe dokumenty i dane konieczne do dokonania czynności notarialnych:
 • do każdej czynności dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu

 • do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny - zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

 • do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
  • numer księgi wieczystej
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

 • do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
  • aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • numer księgi wieczystej jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa do lokalu
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

 • do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:
  • numer księgi wieczystej
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej

 • do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
  • numer PESEL spadkodawcy (dane z dokumentu urzędowego)
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwiska rodowe – odpis skrócony aktu małżeństwa
  • oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis testamentu notarialnego, jeżeli testament był sporządzony
  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy


Dane kontaktowe

Kancelaria Notarialna
Anna Paszkiewicz Bartłomiej Zeman
społka cywilna
ul. Józefa Friedleina 7/11
30-009 Kraków
tel. +48 12 421 88 55
fax +48 12 421 88 99
anna.paszkiewicz@kin.pl
bartlomiej.zeman@kin.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
godzina 9.00 - 17.00
Inne terminy i godziny
po uprzednim uzgodnieniu.

Lokalizacja

N: 50° 07' 61.60" E: 19° 93' 14.20"
GoogleMaps: 50.076160, 19.931420