Wczytuje...

Kancelaria Notarialna
Paszkiewicz & Zeman

Kontakt & Mapa dojazdu

Kancelaria Notarialna
Paszkiewicz & Zeman

O kancelarii

Czynności notarialne

Kancelaria notarialna Posiadająca siedzibę w Krakowie, Kancelaria Notarialna Paszkiewicz & Zeman wykonuje pełen zakres czynności prawnych, określonych Ustawą z dn. 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli zarówno szczególne okoliczności, jak i charakter podejmowanych czynności dają ku temu sposobność – możliwe jest podejmowanie czynności notarialnych poza krakowskim biurem Kancelarii Notarialnej.

W ramach podstawowych czynności dokonywanych przez krakowskiego notariusza wyróżnić należy:

 • sporządzanie aktów o charakterze notarialnym Wszystkie dokumenty w postaci konkretnych aktów przygotowywanych przez notariusza są odpowiedzią na konkretne przepisy prawa lub też wyraźną, zadeklarowaną wolę Klienta. Najczęściej są to umowy regulujące warunki współpracy oraz stosunków łączących obie strony. Wśród przygotowywanych przez Kancelarię Notarialną umów wyróżnić można następujące:
  • o dział w spadku, o podział majątku wspólnego;
  • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych lub też umowę dożywocia;
  • sprzedaży, najmu, darowizny;
  • ustanowienia odrębnej własności lokali;
  • deweloperskie, przedwstępne;
  • zniesienia współwłasności;
  • spółek;
  • majątkowe małżeńskie;
  • ugody;
  • zamiany.

 • opracowywanie aktów założycielskich (dokumenty te pozwalają powołać do życia nowe stowarzyszenia, fundacje lub spółdzielnie). Krakowska Kancelaria Notarialna zajmuje się także przygotowywaniem protokołów. Są to dokumenty przedstawiające przebieg spotkań akcjonariuszy, członków spółdzielni, zgromadzeń wspólników, wspólnot mieszkaniowych oraz innych osób prawnych. Oprócz tego, wśród podejmowanych przez notariusza czynności prawnych wymienić należy:
  • sporządzenie oraz dokonywanie oceny testamentów;
  • opracowywanie, za wyraźną zgodą zainteresowanych stron, projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów notarialnych;
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, poddania się rygorowi egzekucji oraz wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
  • przygotowywanie przez notariusza z krakowskiej Kancelarii Notarialnej pełnomocnictw oraz różnego rodzaju poświadczeń (dokumentów/kopii wierzytelnej, daty okazania dokumentu, własnoręczności podpisów, a także pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby we wskazanym w poświadczeniu miejscu).
Prócz powyższych czynności notariusz jest w stanie podjąć się także doręczenia oświadczenia lub przyjęcia na tymczasowe przechowanie dokumentów, środków pieniężnych lub papierów wartościowych.

Szczegółowy zakres podejmowanych działań zawsze uzależniony jest od okoliczności, charakteru spraw, podstaw prawnych oraz woli Klienta. Pragniemy jednak podkreślić, iż wszystkie inicjatywy podejmowane przez Kancelarię Notarialną Paszkiewicz & Zeman z biurem w Krakowie są zgodne zarówno z obowiązującą treścią ustaw, jak również etyką zawodową.

Wszyscy Interesanci korzystający z obsługi notariusza mogą skontaktować się z nim zarówno drogą mailową (poczta elektroniczna), telefoniczną, jak również poprzez osobistą wizytę w krakowskim biurze naszej Kancelarii.

Dane kontaktowe

Kancelaria Notarialna
Anna Paszkiewicz Bartłomiej Zeman
społka cywilna
ul. Józefa Friedleina 7/11
30-009 Kraków
tel. +48 12 421 88 55
fax +48 12 421 88 99
anna.paszkiewicz@kin.pl
bartlomiej.zeman@kin.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
godzina 9.00 - 17.00
Inne terminy i godziny
po uprzednim uzgodnieniu.

Lokalizacja

N: 50° 07' 61.60" E: 19° 93' 14.20"
GoogleMaps: 50.076160, 19.931420